0475 72 46 68: West- en Oost-Vlaanderen | 0477 24 99 57: Antwerpen - Limburg - Vl.Brabant

ONAFHANKELIJKE SCHATTER

PLAATSBESCHRIJVING BIJ WERKEN OF HUUR

Successie

Schenking van Onroerend Goed in Vlaanderen

Schenking van onroerend goed  zijnde een woning, villa, appartement of opbrengstwoning is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit...

Lees meer

VLABEL

Erkend schatter VLABEL en successieaangifte Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men de waarde van dit goed aangeven in de nalatenschap. U kan dit bedrag zelf bepalen, laten bepalen door Vlabel of laten bepalen door een expert...

Lees meer

Successierechten tarieven

  Belasting op successierechten in het Vlaamse Gewest Echtgenoot, samenwonende erfgenaam of erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder of grootouder) van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven 0,01 tot...

Lees meer

Inhoud

Schenking van Onroerend Goed in Vlaanderen

Schenking van onroerend goed  zijnde een woning, villa, appartement of opbrengstwoning is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit...

VLABEL

Erkend schatter VLABEL en successieaangifte Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men de waarde van dit goed aangeven in de nalatenschap. U kan dit bedrag zelf bepalen, laten bepalen door Vlabel of laten bepalen door een expert...

Successierechten tarieven

  Belasting op successierechten in het Vlaamse Gewest Echtgenoot, samenwonende erfgenaam of erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder of grootouder) van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven 0,01 tot...