0475 72 46 68: West- en Oost-Vlaanderen | 0477 24 99 57: Antwerpen - Limburg - Vl.Brabant

Beëdigd schatter en plaatsbeschrijvingen

Referenties West-Vlaanderen

Schatter en Expert plaatsbeschrijvingen

 


NEEM CONTACT OP VOOR ONZE TARIEVEN (geen verplaatsingskosten)

West-Vlaanderen : Piet Keereman : 0475/724668


REFERENTIES :

Schatting voor schenking : omwille van het belastingsvoordeel door te schenken bij leven, moest er een goed gelegen appartement geschat worden

Constructieve plaatsbeschrijving bij afbraakwerken in Knokke : de klant zou verbouwingswerken uitvoeren in zijn woning. Zijn verzekering stelde voor om een voorafgaandelijk rapport op te maken bestaande uit tekst en foto’s.

Onafgewerkte woning te Brugge (Sint-Andries) : het jonge koppel woonde op het eerste verdiep van hun woning en ondertussen was het gelijkvloers volledig uitgebroken. Wegens scheiding wilde zij de verkoopprijs kennen van hun onafgewerkt huis.

Vakantiehuisjes : Deze week werden we gevraagd om de waarde te bepalen van een vakantiehuisje, soms vissershuisje, polderwoning of vakantiewoning genoemd, enerzijds in  de Haan en anderzijds in Oostende (Raversijde).

Successieaangifte : de erfgenamen wilden zekerheid in hun aangifte en wensen een verslag dat voldeed aan het kwaliteitscharter van Vlabel 

Schatter voor funerarium : Een klant wou een funerarium overnemen in West-Vlaanderen. Om een basis te hebben om te onderhandelen, zochten ze een expert om de gebouwen te schatten.

Euromex rechtsbijstand : doordat er openbare werken zouden uitgevoerd, raadde de verzekeringsagent zijn klant aan om Euromex aan te spreken. Euromex heeft de kosten vergoed om een plaatsbeschrijving voor aanvang van werken op te maken.

Schatten voor banken : Sommige banken laten hun klanten vrij bij hun keuze van een expert, zoals bvb Keytrade bank. Geregeld worden wij hiervoor aangesproken. Andere banken werken dan enkel met vastgestelde lijsten  of burelen zoals bvb Gudrun.

Bepalen van de huurwaarde bij vruchtgebruik : voor het bepalen  van het vruchtgebruik had een klant in Brugge een rapport nodig van de huurwaarde van zijn loods met woning.

Waardebepaling van een school. Zowel dit jaar als verleden jaar  hebben wij schattingen moeten opmaken van verschillende scholen in en rond Brugge. Enerzijds om de waarde van het patrimonium te kennen en anderzijds voor een mogelijke verkoop.

Schatten van bouwgrond en afbraakpand voor promotie :  Deze eigenaar had een oude, grote woning met ernaast een lot bouwgrond (ongeveer 18 m. gevel) in Knokke. Men kon in de straat 6 bouwlagen hoog bouwen. Er werd ons gevraagd om deze promotie uit te rekenen voor het geval de koper een bouwpromotor of aannemer zou zijn.

Schatten waarde van de gemene delen in Oostende: een koppel had 2 studio’s gekocht met daartussen 5 m² die deel uitmaakten van de trappenzaal.  De algemene vergadering was akkoord dat deze eigenaars de gemene delen zouden inbrengen in hun studio’s, die ze wilden omvormen tot één appartement. Vraag aan expert schatter : wat is de waarde van deze gemene delen?

Schatting van een kasteel in Lokeren: De nieuwe eigenaars hadden voor een banklening een waarderapport nodig van dit net aangekocht kasteel. Het kasteel had veel potentieel, maar de kosten verbonden met de restauratie (hoewel in goede staat) waren hoog.

Overbruggingskrediet : het jonge koppel bewoonde een kleine rijwoning te Brugge en kochten een halfopen bebouwing in de rand van Brugge. Ze hadden hiervoor een verslag nodig voor de bank.

Geschatte onroerende goederen, handelspanden en winkels : de prijs bepalen van een beenhouwerij, bakkerij, kapperszaak, tattooshop, kledingzaak, bank, kantoor, immokantoor, doe-het-zelf-zaak, tuincentrum, frituur, fietsenzaak, winkel voor dienstencheques, baanwinkel, …zelfs een fietsenberging.

Schatten van een deel van een scholengroep : De scholengroep had enkele scholen in Knokke, Zedelgem, De Haan en Oostkamp  die nog weinig levensvatbaar waren (te weinig leerlingen meestal door veroudering van de buurt). De waarde van deze scholen moest geschat worden om te kunnen bepalen wat de toekomst van deze liggingen zou worden.

Schatting van een bedrijfsgebouw om te vormen in een loft te  Kortrijk. Dit bedrijfsgebouw in Kortrijk, dat bestond uit burelen van een fabrieksgebouw, stond te koop. Een kandidaat-koper vroeg een bepaling van de waarde omdat hij dit gebouw wou aankopen om het om te vormen tot 2 appartementen of loften.

Waardebepaling van een vakantiehuis in Bredene : In Bredene werd mij gevraagd om de waarde van een vakantiehuis, op andere plaatsen soms ook vissershuis genoemd, te schatten. Dit vakantiehuis stond ingeschreven in een vennootschap en de eigenaar zou deze woning er willen uithalen.

Plaatsbeschrijving voor aanvang van de wegeniswerken: in de omgeving van Brugge startte men met de heraanleg van een straat. Om latere schade te kunnen bewijzen vroegen de eigenaars van de woning in kwestie om een bevindingsstaat van hun woning op te maken.

Schatting van een bedrijfsgebouw in West-Vlaanderen. Het gebouw was een concessie van Audi met moderne toonzaal, atelier, magazijn,  burelen en receptie. Deze opdracht werd aangevraagd door de boekhouder van de betrokken eigenaar.

Schatten van de huur van een bedrijfsgebouw te Kortrijk: In dit bedrijfsgebouw was een groothandel van sanitaire toestellen en onderdelen hieromtrent gevestigd

Schatten van een kamer in de omgeving van een Brugge : De woning was vroeger één grote boerderij en is door de vorige eigenaar opgesplitst in 2 woningen. Op het gelijkvloers sprong de ene woning iets uit in het midden waar er er een badkamer was. Gezien deze kamer bijna in de woonplaats stond van de woning ernaast, was deze gëinteresseerd om deze kamer te kopen en zo zijn living uit te breiden. Gezien ze deze badkamer zouden afbreken, vonden ze dat deze niet meer waard was dan de grond. We konden hier de denkwijze van de kandidaat-koper niet gevolgd. Na studie vonden we dat deze kamer  meer waard was dan enkel de grondwaarde.

Schatten van bouwgrond te Kortrijk : een kandidaat-koper was geïnteresseerd in een lot bouwgrond dat te koop stond bij een makelaarskantoor. Hij wou weten als de gevraagde prijs wel conform de marktwaarde was en schakelde hiervoor een vastgoedexpert in.

Speciale plaatsbeschrijvingen : Soms hebben we ook speciale opdrachten zoals het beschrijven van een sporthall omdat deze sportzaal verhuurd werd aan een andere organisatie of bvb.  het beschrijven van het Begijnhof te Kortrijk omdat de buitenmuren van dit Begijnhof gereinigd en gerenoveerd moesten worden.

Waarde bepalen van 2 huizen in Brugge : de eigenaars zochten een onafhankelijk expertisebureau voor het bepalen van de venale waarde van 2 eigendommen met het oog op een mogelijke verkoop.

Schatting van de huurwaarde te Kortrijk en Nieuwpoort : In het eerste geval betrof het een echtscheiding. Hier moesten we als erkend vastgoedexpert de huurprijs schatten omdat de echtgenoot reeds jaren de woning betrok. Wat was zijn verblijf gedurende al die jaren dus waard?
In het tweede geval moest de huurwaarde bepaald worden om zo het vruchtgebruik en naakte eigendom van het appartement te kunnen berekenen.

Schatten van een landbouwbedrijf en tuinbouwbedrijf te Brugge:Toevallig in één week tijd, voor 2 verschillende eigenaars, een tuinbouwbedrijf geschat dat bestond uit een woning, loods, schuur en gronden en een landbouwbedrijf dat bestond uit de boerderij met verschillende grote en kleine loodsen en schuren. Klant had dit verslag nodig voor de ING bank.

Schatting van appartement voor  vereffening vennootschap te Brugge : De eigenaar zette zijn vennootschap stop, waarin een appartement ondergebracht was. Het appartement zou hij nu privé aankopen. Voor de boekhouding moest het appartement geschat aan zijn huidige waarde.

Plaatsbeschrijving van een kerk in Oostende : Het plafond moest hersteld worden in deze kerk en de aannemer wou op voorhand de schade vastleggen die al bestond, zoals : gebarsten tegels, gehercementeerde brokken uit de pilaren, barsten in de muren. Een paar jaar geleden was er ook al een verslag opgemaakt door een landmeter, maar dit was niet meer geldig en er moest een nieuw verslag opgemaakt worden.

Bepalen van de venale waarde van een loft in Kortrijk : Prachtig gebouw ! De lofts hadden nog geen binnenmuren. De binnenindeling was vrij te doen door de nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar had een rapport nodig voor de bank.

Waardebepaling van woning in Lichtervelde : Deze villa was vrij recent en had een zeer grote tuin. Omdat de vader en de broer allebei een ander idee hadden van de waarde van deze woning,  hebben de eigenaars hun huis laten schatten door een beëdigde  erkende schatter. Na  berekening en opzoeking van vergelijkingspunten bekwam ik een prijs dat de waardebepaling van de broer benaderde, nl. het hoogste

Plaatsbeschrijving te Oostende als tegenexpert : De syndicus van een gebouw vroeg, om de belangen van de eigenaars te verdedigen, ons als tegenexpert. Men zou namelijk het gebouw ernaast afbreken.

Schatting woning bij echtscheiding  te Kortrijk : Deze week 2 x een huis geschat ten gevolge van een echtscheiding. In beide gevallen wou de echtgenote blijven wonen en hebben ze hun huis laten schatten door een erkend huizenschatter om te weten op welk bedrag hun ex-echtgenoot recht had, of als ze genoeg eigen middelen hadden om de woning over te kopen.

Aankoop door een minderjarige : in opdracht van een notaris moest de waarde geschat worden door een onafhankelijke vastgoedexpert van een appartement te Oostende. Dit verslag moet voor de aankoop voorgelegd worden aan de rechtbank.

Constructieve plaatsbeschrijving voor aanvang der afbraakwerken te Zeebrugge :De linker- en rechterbuur moesten voor de afbraak beschreven worden. Het linkergebouw bestond uit 7 appartementen en het rechtergebouw uit 9 appartementen. Doordat er een bouwkraan op de openbare weg geplaatst werd, moest ook de openbare weg in het verslag opgenomen worden.

Schatting van een woning te Knokke-Heist : een advocaat gaf opdracht om dit huis te schatten omdat de eigenaars in een echtscheiding verwikkeld waren. De echtgenote wou er blijven, maar moest hiervoor haar echtgenoot uitbetalen. Om een juiste waardepaling te hebben, hebben partijen dit huis laten schatten.

Waardebepaling van een huis te Kuurne : Ten gevolge van een echtscheiding wou de eigenaar weten wat de waarde was van zijn huis. Hij vond het bedrag dat zijn echtgenote en de notaris voorstelde te laag.

Beedigd schatter nodig te Brugge : een appartement werd verkocht door een notaris voor 4 erfgenamen. De kandidaat-kopers wensten te weten wat ze mochten bieden voor dit appartement

Grondwaarde berekenen bij een appartement  : Een accountant vroeg indien het mogelijk was om de grondwaarde te berekenen van een appartement van 20 jaar oud. Dit is helemaal niet evident. Zie : grondwaarde berekenen

Controleschatting van villa te Oostkamp : als beëdigd expert aangesteld door de rechtbank omdat er geen akkoord was tussen het kantoor van registratie en de nieuwe kopers over de waarde van hun huis.

Schatting van woning/handel te Roeselare : de eigenaars zochten een onafhankelijk expert van huizen omdat hun woning als onderpand moest dienen voor een lening bij de bank.

Bepalen van de waarde van een chalet te Jabbeke : Op vraag van een advokaat moest de waarde van een chalet geschat worden. De advokaat trad op als bewindvoerder van de klant.

Waardebepaling van een opbrengstwoning te Knokke : De eigenaars wilden een nieuwe villa kopen en zouden hun woning met 2 appartementen doorverkopen. Maar wat was de waarde van deze 2 appartementen? Apart en/of tesamen?

Plaatsbeschrijving bij aanvang overname : de klant had onlangs een handelszaak overgenomen in Oostende. De overlater had beloofd om een staat van bevinding op te maken van de zaak. Na enkele maanden was dit nog niet gebeurd. Omdat de overnemer zich wilde veilig stellen liet hij een eenzijdige verslag met tekst en foto’s  opmaken door een onafhankelijke expert

Constructieve plaatsbeschrijving voor aanvang van verbouwingswerken in Knokke-Heist: Een winkel werd volledig gerenoveerd te Knokke. Er zou ook ingegrepen worden aan de steunbalken. De aannemer vroeg een gedetailleerd verslag op te maken  van het bovenliggend appartement, de gemene delen, de kelders en de gevels.

Schatting van hoekwoning te Brugge : de eigenares had kosten gedaan aan de woning en wou de impact weten van haar investering op de waarde van de woning.

Bovenvermelde referenties zijn enkel een greep uit onze dossiers. Als Vlabel schatter en expert plaatsbeschrijvingen is ons werkgebied :  alle steden en gemeentes van West-Vlaanderen waaronder Alveringem Anzegem Ardooie Avelgem Beernem Blankenberge Bredene Brugge Damme De Haan De Panne Deerlijk Dentergem Diksmuide Gistel Harelbeke Heuvelland Hooglede Houthulst Ichtegem  Ieper Ingelmunster Izegem Jabbeke Knokke-Heist Koekelare Koksijde Kortemark Kortrijk Kuurne Langemark-Poelkapelle Ledegem Lendelede Lichtervelde Lo-reninge Menen Mesen Meulebeke Middelkerke Moorslede Nieuwpoort Oostende Oostkamp Oostrozebeke Oudenburg Pittem Poperinge Roeselare Ruiselede  Staden Tielt Torhout Veurne Vleteren Waregem Wervik Wevelgem Wielsbeke Wingene Zedelgem Zonnebeke Zuienkerke Zwevegem wat woningen, huizen, appartementen, villa’s, loodsen, scholen, bedrijfsgebouwen, handelspanden en winkels betreft.

Weetjes : www.expertschatter.be/blog

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Optimized with PageSpeed Ninja