0475 72 46 68: West- en Oost-Vlaanderen | 0477 24 99 57: Antwerpen - Limburg - Vl.Brabant

Plaatsbeschrijvingen in gans Vlaanderen

PLAATSBESCHRIJVING BIJ WERKEN OF BIJ HUUR

Expert plaatsbeschrijving voor aanvang van werken of huur in gans Vlaanderen

(Geen verplaatsingskosten)

Constructieve plaatsbeschrijving bij bouwwerken

Wanneer er naast u gebouwd of gerenoveerd wordt en u vreest dat u schade kan ondervinden aan uw woning, dan hebt u er alle belang bij om een deskundige plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken te laten opmaken door een expert. U kunt dit zelf laten maar logischer is het om te vragen dat de aanpalende bouwheer deze laat opmaken. Deze staat van bevinding bij bouwrisico’s wordt ook wel constructieve plaatsbeschrijving genoemd.  Om schadeclaims te vermijden zal een voorzichtige bouwpromotor van een nieuw op te trekken appartementsgebouw een expert aanstellen. De expert zal een verslag opmaken voor de afbraakwerken, bouwwerken of verbouwingswerken.

Hoe gaat alles in zijn werk? De expert-schatter maakt met u een afspraak en komt langs om een gedetailleerde staat van bevinding op te maken van het huis en om alle schade (vocht, barstjes, verzakkingen, enz…) te beschrijven in een rapport. Daarnaast worden er foto’s genomen die toegevoegd worden aan het verslag.   Op het einde van de werken of na de afbraakwerken kan er aan de hand van dit rapport gecontroleerd worden indien er bijkomende schade ontstaan is.

Dit rapport moet tegenstelbaar of tegensprekelijk zijn. Dat wil zeggen dat alle partijen het verslag moeten ondertekenen, al dan niet aangevuld met hun opmerkingen.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

Brugge: Half-open bebouwing

Kortijk: Rijwoning


Knokke: 8 appartementen


Gent: Appartementsgebouw


Knokke: 3 appartementen + glv


Antwerpen: Naastgelegen huis

Leuven: 10 appartementen


Hasselt: Winkel en 3 appartementen


Gentbrugge: 2 rijwoningen


Oostende: 4 appartementen


Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur

Sinds 18 mei 2007 is het verplicht om een tegensprekelijke, omstandige staat van bevinding op te maken bij de aanvang van de huur (art. 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek). De bedoeling  is om de toestand van de woning of appartement op het einde van het huurcontract te kunnen vergelijken met de toestand aan het begin van de huurperiode. Wordt er geen verslag opgemaakt, dan wordt er verondersteld dat de huurder het goed ontvangen heeft op dezelfde manier waarop het zich bevindt op het einde van het huurcontract.

Het opmaken van een rapport moet gebeuren binnen de 14 dagen na aanvang van een huurcontract van minder dan één jaar en binnen de 30 dagen bij een huurcontract van meer dan één jaar. Het verslag moet tegensprekelijk zijn. Dat wil zeggen dat zowel de verhuurder als de huurder het verslag moeten ondertekenen voor akkoord. In de praktijk krijgen beide partijen de kans om 14 dagen na het opsturen van het verslag hun opmerkingen aan de expert over te maken.

Tegen het einde van het huurcontract  (na verwijdering van de meubels en voor het einde van het huurcontract) wordt er opnieuw een vergelijk gemaakt en wordt de eventuele huurschade door de expert geraamd. Doordat  de verslagen opgemaakt werden  door een beëdigd expert, kunnen deze verslagen, indien nodig, gebruikt worden voor de rechtbank.

De kosten voor zo’n uitgebreid rapport worden gedeeld door de huurder en de verhuurder. Na betaling wordt het verslag naar beide partijen opgestuurd.

Deze bevindingsstaat  moet vervolgens samen met het huurcontract geregistreerd worden binnen de 2 maanden na afsluitdatum. Indien het huurcontract reeds geregistreerd is en de plaatsbeschrijving niet, dan kan dit achteraf alsnog geregistreerd worden. Dit is kosteloos en moet samen met het geregistreerd huurcontract in 2 exemplaren ter registratie voorgelegd worden. Deze registratie kan gebeuren met de post, per email, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor, waar het verhuurde goed gelegen is. De gemakkelijkste manier is via het internet.  (Meer inlichtingen : een huurcontract laten registreren)

Indien u problemen wenst te vermijden, laat dan een plaatsbeschrijving opmaken door een deskundige. Expertschatter is tot uw dienst in gans Vlaanderen.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

Voorgevel van rijwoning Mechelen te Mechelen waar een  plaatsbeschrijving bij huur werd uitgevoerd.
Herenhuis te Gent waar een plaatsbeschrijving werd uitgevoerd omwille van de werken bij een buur.
Rijwoning te Brugge waar een plaatsbeschrijving bij huur werd uitgevoerd.
Appartement te Antwerpen waar een plaatsbeschrijving bij huur werd uitgevoerd.

Roeselare: Villa


Gent: Half-open woning


Knokke: Huis met 3 slaapkamers


Hasselt: 3 slaapkamerappartement


Leuven: Woning met 2 slaapkamers en tuin


Antwerpen: Woning met 3 slaapkamers


Turnhout: Appartement met 2 slaapkamers


Mechelen: Villa, 4 slaapkamers


Aalst: Winkel


Brugge: 2 slaapkamerappartement


Optimized with PageSpeed Ninja