Belasting op successierechten in het Vlaamse Gewest

Echtgenoot, samenwonende erfgenaam of erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder of grootouder)

van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
0,01 tot 50.000 € 3%  
50.000,01 tot 250.000 € 9% 1.500 €
Boven 250.000 € 27 % 19.500 €

Broer of zus

van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
0,01 tot 35.000 € 25 %  
35.000,01 tot 75.000 € 30 % 8.750 €
Boven 75.000 € 55 % 19.250 €

Andere

van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
0,01 tot 35.000 € 25 %  
35.000,01 tot 75.000 € 45 % 8.750 €
Boven 75.000 € 55 % 24.500 €

Deze tarieven worden toegepast op het netto-aandeel in de onroerende en de roerende goederen.

Meer details en inlichtingen :  https://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting

Indien er zich onroerende goederen bevinden in de nalatenschap, dan kunt u beroep doen op Expertschatter. Zie ook : http://www.expertschatter.be/successie/schatter-expert-vlabel-successie-nalatenschap-aangifte

Inhoud

Schenking van Onroerend Goed in Vlaanderen

Schenking van onroerend goed  zijnde een woning, villa, appartement of opbrengstwoning is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit...

VLABEL

Erkend schatter VLABEL en successieaangifte Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men de waarde van dit goed aangeven in de nalatenschap. U kan dit bedrag zelf bepalen, laten bepalen door Vlabel of laten bepalen door een expert...

Gerelateerde artikels

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...