Erkend schatter VLABEL en successieaangifte

Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men de waarde van dit goed aangeven in de nalatenschap. U kan dit bedrag zelf bepalen, laten bepalen door Vlabel of laten bepalen door een expert schatter. Meer uitleg :

Eerste mogelijkheid : U kan zelf een bedrag aangeven voor dit onroerend goed. Indien de Belastingdienst  niet akkoord is met het bedrag vermeld in de successie aangifte kan zij hierop bijkomende rechten,  aangevuld met boetes, vragen. Zij heeft hiervoor 2 jaar tijd. Deze boetes zijn berekend als een percentage van de verschuldigde rechten. Tussen 10 en 25% tekort betaalt u een belastingverhoging van 5%. Tussen 25 en 50% wordt dit 10%. Tussen 50 en 100% wordt dit 15 % en bij 100% wordt dit een belastingsverhoging van 20%.

Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat u een schatting aanvraagt bij de belastingdienst. De schatters van de belastingdienst zullen aan de hand van een schattingstool de waarde bepalen en komen al dan niet ter plaatse. Deze schatting is bindend voor de belastingdienst. Bent u niet akkoord, dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen na ontvangst van het aanslagbiljet.

Een derde mogelijkheid is om om beroep te doen op een expert die staat op de lijst van erkende schatters van Vlabel (Vlaamse Belastingdienst) met als groot voordeel dat Vlabel deze schatting aanvaardt mits de expert de opgelegde regels heeft gerespecteerd. Deze regels zijn :  het schattingsverslag moet gemotiveerd zijn en moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen waaronder in het kort : een beschrijving van het onroerend goed, een duidelijke omschrijving van de positieve en negatieve punten, een  beschrijving van de vergelijkingspunten en een gemotiveerd besluit ( zie kwaliteitseisen verslag) . Dit schattingsverslag moet gevoegd worden bij de aangifte binnen de  4 maanden na het overlijden.

Hebt u een schattingsverslag nodig van een erkend expert schatter, dat voldoet aan het kwaliteitscharter van Vlabel, neem dan contact met ons op :

Piet Keereman:       Vlabel  identificatienummer : 005194914923
Tobias Keereman : Vlabel  identificatienummer : 005195043649

Vraag onze tarieven

Inhoud

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...

Schenking van Onroerend Goed in Vlaanderen

Schenking van onroerend goed  zijnde een woning, villa, appartement of opbrengstwoning is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit...

5 misverstanden over meerwaarde bij een woning

5 misverstanden omtrent meerwaarde bij verkoop van een woning Bij het schatten van een woning, villa of een appartement moet er rekening gehouden met mogelijke meerwaarden of minwaarden. Iedere eigenaar gaat ervan uit dat een meeruitgave van 1000 €, dan ook een...

Boetes bij tekortschatting

Boetes bij Tekortschatting Wanneer u  een woning koopt voor een prijs die lager ligt dan de waarde die de fiscus schat, riskeert u een boete. Het verschil tussen de verkoopprijs en de geschatte prijs moet hoger zijn dan 1/8. De registratierechten zult u altijd moeten...

Hoe de grondwaarde van een appartement berekenen?

  Het bepalen van de grondwaarde van een  "bestaand" appartement is niet evident. Waarom niet? We vertrekken van een simpel voorbeeld. Een bouwpromotor koopt een stuk grond aan van 500.000 € en bouwt hierop 5 gelijke appartementen van 80 m².  Ieder appartement...

Successierechten tarieven

  Belasting op successierechten in het Vlaamse Gewest Echtgenoot, samenwonende erfgenaam of erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder of grootouder) van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven 0,01 tot...

De controleschatting

De Controleschatting Wanneer u een huis koopt, betaalt u vanzelfsprekend registratierechten. Het kantoor van registratie heeft tot 2 jaar de tijd om na te gaan, indien zij akkoord gaan met de prijs die u betaalde. Zij baseren zich op de verkoopwaarde of de  venale...

Hoeveel is mijn huis waard?

Wat is de prijs van een woning? Appartement? Villa? Handelszaak? Enz... Om de waarde van een huis te kennen kunt u dit vragen aan een expert schatter tegen betaling of aan een makelaar. Sommige makelaars doen dit gratis.  Wat is het verschil ? Een makelaar die een...

Gerelateerde artikels

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...