Schenking bij leven van vastgoed  zijnde een woning, villa, appartement of opbrengstwoning is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten  in Vlaanderen behandelen, inclusief de wettelijke vereisten en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Wat is een Schenking van Onroerend Goed?

Een schenking van onroerend goed is een juridische handeling waarbij een persoon, de schenker genaamd, vrijwillig eigendom overdraagt van een stuk onroerend goed (bijv. een huis, appartement, grond) aan een andere persoon, zonder dat daarvoor een tegenprestatie wordt verwacht. Dit kan onderdeel zijn van een erfenisplanning, een manier om erfbelasting te vermijden of gewoon een gebaar van genegenheid of hulp aan een familielid (kind)  of vriend.

Schenking

Wettelijke Vereisten voor een Schenking van Onroerend Goed

In Vlaanderen zijn er enkele wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan bij het uitvoeren van een schenking van onroerend goed:

  1. Notariële Akte: Een schenking van vastgoed moet altijd worden vastgelegd in een notariële akte. Dit betekent dat u een notaris moet raadplegen om de juiste wijze te formaliseren. De notaris zal de akte opstellen, alle partijen informeren over hun rechten en verplichtingen, en de akte registreren.
  2. Gerechtigde Leeftijd: De schenker moet de wettelijk vereiste leeftijd hebben om een schenking te kunnen doen. In Vlaanderen is de minimumleeftijd zonder voorbehoud van vruchtgebruik 18 jaar.
  3. Toestemming van Echtgenoot: Als de schenker gehuwd is, is de toestemming van de echtgenoot/echtgenote vereist voor gemeenschappelijke goederen.
  4. Inschrijving in het Register: De notaris zal de akte inschrijven in het hypotheekkantoor, waardoor de schenking openbaar wordt gemaakt.

Schenkingsrechten in Vlaanderen

Schenkingsrechten zijn belastingen die moeten worden betaald bij het uitvoeren van een schenking van onroerend goed in Vlaanderen. Deze belastingen variëren afhankelijk van de waarde van het geschonken goed en de relatie tussen de schenker en de begiftigde. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot schenkingskosten:

  • Tarieven: De schenkingskosten  variëren, maar ze zijn doorgaans progressief en lopen op naarmate de waarde van het geschonken onroerend goed stijgt.
  • Vrijstellingen: In sommige gevallen zijn er vrijstellingen van schenkingsrechten van toepassing. Bijvoorbeeld, schenkingen tussen echtgenoten of voor de financiering van een eigen woning kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.
  • Verlaagde Tarieven voor Familieleden: Schenkingen aan directe familieleden (kinderen, kleinkinderen, ouders) kunnen in aanmerking komen voor verlaagde tarieven.
  • Schenkingen met Voorbehoud van Vruchtgebruik: Als de schenker het vruchtgebruik behoudt over het geschonken onroerend goed, zijn er specifieke regels en tarieven van toepassing.

Het is belangrijk om de exacte tarieven en voorwaarden te bespreken met een notaris of een fiscaal expert voordat u een schenking van vastgoed uitvoert, aangezien deze kunnen veranderen op basis van de wetgeving en uw specifieke situatie. Laat de waarde van een onroerend goed bepalen door Expertschatter.  

Conclusie

Schenking van onroerend goed bij leven in Vlaanderen is een juridische procedure die aan strikte regels en belastingen is onderworpen. Het raadplegen van een notaris, een fiscaal expert en eventueel een schatter is essentieel om ervoor te zorgen dat de schenking correct wordt uitgevoerd en dat alle schenkingsrechten worden betaald volgens de geldende wetgeving. 

Uw onroerend goed schatten?

 

Inhoud

Schenking

Schatting schenking Waarom schenken? De schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting wat een aanzienlijk voordeel is. Hebt u een schatter nodig om de waarde te bepalen voor een onroerend goed dat bij een schenking aan uw kinderen? Neem dan contact op. Met...

Vlabel schatting

Erkend schatter Vlabel Hebt u een schatting nodig voor een successie aangifte dat  voldoet aan de voorwaarden van Vlabel?De expert moet de vorm- en kwaliteitsvereisten, die de Vlaamse Belastingdienst oplegt, naleven. Dit verslag is bijgevolg uitgebreider dan een...

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...

5 misverstanden over meerwaarde bij een woning

5 misverstanden omtrent meerwaarde bij verkoop van een woning Bij het schatten van een woning, villa of een appartement moet er rekening gehouden met mogelijke meerwaarden of minwaarden. Iedere eigenaar gaat ervan uit dat een meeruitgave van 1000 €, dan ook een...

Boetes bij tekortschatting

Boetes bij Tekortschatting Wanneer u  een woning koopt voor een prijs die lager ligt dan de waarde die de fiscus schat, riskeert u een boete. Het verschil tussen de verkoopprijs en de geschatte prijs moet hoger zijn dan 1/8. De registratierechten zult u altijd moeten...

Hoe de grondwaarde van een appartement berekenen?

  Het bepalen van de grondwaarde van een  "bestaand" appartement is niet evident. Waarom niet? We vertrekken van een simpel voorbeeld. Een bouwpromotor koopt een stuk grond aan van 500.000 € en bouwt hierop 5 gelijke appartementen van 80 m².  Ieder appartement...

De controleschatting

De Controleschatting Wanneer u een huis koopt, betaalt u vanzelfsprekend registratierechten. Het kantoor van registratie heeft tot 2 jaar de tijd om na te gaan, indien zij akkoord gaan met de prijs die u betaalde. Zij baseren zich op de verkoopwaarde of de  venale...

Hoeveel is mijn huis waard?

Wat is de prijs van een woning? Appartement? Villa? Handelszaak? Enz... Om de waarde van een huis te kennen kunt u dit vragen aan een expert schatter tegen betaling of aan een makelaar. Sommige makelaars doen dit gratis.  Wat is het verschil ? Een makelaar die een...

Gerelateerde artikels

Schenking

Schatting schenking Waarom schenken? De schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting wat een aanzienlijk voordeel is. Hebt u een schatter nodig om de waarde te bepalen voor een onroerend goed dat bij een schenking aan uw kinderen? Neem dan contact op. Met...

Vlabel schatting

Erkend schatter Vlabel Hebt u een schatting nodig voor een successie aangifte dat  voldoet aan de voorwaarden van Vlabel?De expert moet de vorm- en kwaliteitsvereisten, die de Vlaamse Belastingdienst oplegt, naleven. Dit verslag is bijgevolg uitgebreider dan een...

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Optimized with PageSpeed Ninja