De Controleschatting

Wanneer u een huis koopt, betaalt u vanzelfsprekend registratierechten. Het kantoor van registratie heeft tot 2 jaar de tijd om na te gaan, indien zij akkoord gaan met de prijs die u betaalde. Zij baseren zich op de verkoopwaarde of de  venale waarde* en niet op de verkoopprijs die u betaalt hebt. Hebt u volgens het registratiekantoor te weinig betaald, dan zult u bijkomende registratierechten moeten betalen (+ boete).

In de brief die u krijgt van het kantoor van registratie zal er gemeld worden  over welke onroerende goederen het gaat, de waarde dat het bestuur geschat heeft en het aanvullende registratierecht en boete. Vervolgens beschikt u over 3 mogelijkheden.

1. U gaat hiermee akkoord
2. U gaat niet akkoord en u komt met de ontvanger overeen om één of drie deskundigen aan te duiden om de waarde van uw woning te schatten.
3. U gaat niet akkoord en komt ook niet overeen met de ontvanger om een deskundige aan te duiden. De ontvanger zal de rechtbank verzoeken één of drie deskundigen aan te stellen. Indien u niet akkoord met de keuze van de deskundige(n), dan kunt u deze binnen de 8 dagen na betekenis van de deskundige wraken. Daarna wordt er bij vonnis een nieuwe deskundige aangesteld.

De deskundige stelt de koper op de hoogte van het dag en uur dat hij langs komt. Binnen de 3 maanden maakt hij zijn schatting over aan de rechtbank. Zowel de ontvanger als de koper kunnen deze schatting betwisten door inleiding van een rechtsvordering binnen de termijn te rekenen van de betekening van het verslag.

De procedurekosten zijn voor de koper indien de schatting min. 1/8 hoger liggen dan de prijs die hij voor het onroerend goed betaalde. Opgelet : de fiscus baseert zich op de schatting van de beëdigd schatter. Wordt er minder geschat, dan is dit in het voordeel van de koper maar wordt er hoger geschat , dan zult u op dit hoger geschat bedrag de bijkomende rechten betalen.

Zie : artikel 189-200 van het wetboek der registratie-, hypotheek-en griffierechten.

* venale waarde of verkoopwaarde uit de hand is de waarde die ieder redelijk mens wil betalen voor een onroerend goed als het met (voldoende publiciteit) op de markt wordt aangeboden.

Inhoud

Schenking

Schatting schenking Waarom schenken? De schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting wat een aanzienlijk voordeel is. Hebt u een schatter nodig om de waarde te bepalen voor een onroerend goed dat bij een schenking aan uw kinderen? Neem dan contact op. Met...

Vlabel schatting

Erkend schatter Vlabel Hebt u een schatting nodig voor een successie aangifte dat  voldoet aan de voorwaarden van Vlabel?Een schattingsverslag, opgemaakt door een door Vlabel erkend schatter,  is uitgebreider dan een normaal verslag. Dit verslag moet namelijk voldoen...

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...

5 misverstanden over meerwaarde bij een woning

5 misverstanden omtrent meerwaarde bij verkoop van een woning Bij het schatten van een woning, villa of een appartement moet er rekening gehouden met mogelijke meerwaarden of minwaarden. Iedere eigenaar gaat ervan uit dat een meeruitgave van 1000 €, dan ook een...

Boetes bij tekortschatting

Boetes bij Tekortschatting Wanneer u  een woning koopt voor een prijs die lager ligt dan de waarde die de fiscus schat, riskeert u een boete. Het verschil tussen de verkoopprijs en de geschatte prijs moet hoger zijn dan 1/8. De registratierechten zult u altijd moeten...

Hoe de grondwaarde van een appartement berekenen?

  Het bepalen van de grondwaarde van een  "bestaand" appartement is niet evident. Waarom niet? We vertrekken van een simpel voorbeeld. Een bouwpromotor koopt een stuk grond aan van 500.000 € en bouwt hierop 5 gelijke appartementen van 80 m².  Ieder appartement...

Hoeveel is mijn huis waard?

Wat is de prijs van een woning? Appartement? Villa? Handelszaak? Enz... Om de waarde van een huis te kennen kunt u dit vragen aan een expert schatter tegen betaling of aan een makelaar. Sommige makelaars doen dit gratis.  Wat is het verschil ? Een makelaar die een...

Gerelateerde artikels

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...

5 misverstanden over meerwaarde bij een woning

5 misverstanden omtrent meerwaarde bij verkoop van een woning Bij het schatten van een woning, villa of een appartement moet er rekening gehouden met mogelijke meerwaarden of minwaarden. Iedere eigenaar gaat ervan uit dat een meeruitgave van 1000 €, dan ook een...

Optimized with PageSpeed Ninja