Elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid bij verhuring

Onlangs kreeg ik de opdracht om  de huurwaarde bepalen van een villa. Na rondgang kwam ik tot de conclusie dat deze woning niet verhuurbaar was, omdat de villa niet voldeed aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Op 8 juli 1997 verscheen een koninklijk besluit hieromtrent. Deze wet is bedoeld voor alle woningen (of delen ervan) die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats van de huurder (dus geen vakantiewoning). Daarin staat o.a.

  • dat de oppervlakte van de woning voldoende ruim moet kunnen zijn om er te koken, te slapen en te wonen.
  • de fundering, de vloeren en het schrijnwerk in orde moeten zijn (geen stabiliteitsproblemen, scheuren, breuken, zwammen of parasieten)
  • er geen vochtinfiltratie via de vloer, muren of dak aanwezig mag zijn die de gezondheid in het gedrang kan brengen.
  • minstens in de helft van de woonvertrekken die gebruikt worden als woonkamer of slaapkamer moet er een natuurlijke lichtbron zijn.
  • in de sanitaire ruimtes zonder raam  er een verluchtingskoker moet zijn.
  • dat er  in de woning drinkbaar water moet zijn alsook een gootsteen, een toilet, een goedgekeurde elektrische installatie, een veilige verwarmingsinstallatie, een veilige trap, enz…

Het volledige artikel kunt u vinden :

Koninklijk besluit van 8 juli 1997

Inhoud

Eigenaar heeft geen plaatsbeschrijving bij aanvang huur opgemaakt

Eigenaar heeft geen plaatsbeschrijving bij aanvang huur opgemaakt Vraag : Wij huren een nieuwbouwappartement te Oostende. Het appartement zelf staat in Bredene, ook huren wij een garagebox onderin. Helaas is de relatie met het immokantoor niet echt goed te noemen...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...

Schenking van Onroerend Goed in Vlaanderen

Schenking van onroerend goed  zijnde een woning, villa, appartement of opbrengstwoning is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit...

Plaatsbeschrijving huur (art. 1730 en art. 1731)

  1.1. Art.1730 Burgerlijk Wetboek § 1. Elke partij kan eisen dat, op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening, een omstandige plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ofwel gedurende de tijd dat de plaatsen onbewoond...

Gerelateerde artikels

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters?

Verschillen de geschatte prijzen van schatters? Vraag: Wij gaan scheiden en ik had graag het huis overgekocht. Ik heb een prijs via een schatter gekregen en ook één van de notaris, maar die prijzen liggen nogal ver uiteen( zo’n 90000 euro om precies te zijn). Ligt de...

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding?

Wie betaalt kosten schatten van een woonhuis bij echtscheiding? Vraag : Mijn echtgenote en ik zijn aan het scheiden en ik wens de woning in te kopen. Graag had ik de woning laten schatten. Moet ik de kosten van de schatting alleen betalen of worden die gedeeld met...

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?

Hoe een kadastraal uittreksel aanvragen?  Vraag : hoe en waar kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen? Antwoord : Vroeger moest je je naar het kadaster begeven om een uittreksel van je woning te bekomen, maar sedert 1 november 2018 kan je een uittreksel digitaal...