0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

VLABEL

Erkend schatter VLABEL en successieaangifte

Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men de waarde van dit goed aangeven in de nalatenschap. U kan dit bedrag zelf bepalen, laten bepalen door Vlabel of laten bepalen door een expert schatter. Meer uitleg :

Eerste mogelijkheid : U kan zelf een bedrag aangeven voor dit onroerend goed. Indien de Belastingdienst  niet akkoord is met het bedrag vermeld in de successie aangifte kan zij hierop bijkomende rechten,  aangevuld met boetes, vragen. Zij heeft hiervoor 2 jaar tijd. Deze boetes zijn berekend als een percentage van de verschuldigde rechten. Tussen 10 en 25% tekort betaalt u een belastingverhoging van 5%. Tussen 25 en 50% wordt dit 10%. Tussen 50 en 100% wordt dit 15 % en bij 100% wordt dit een belastingsverhoging van 20%.

Een tweede mogelijkheid bestaat eruit dat u een schatting aanvraagt bij de belastingdienst. De schatters van de belastingdienst zullen aan de hand van een schattingstool de waarde bepalen en komen al dan niet ter plaatse. Deze schatting is bindend voor de belastingdienst. Bent u niet akkoord, dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen na ontvangst van het aanslagbiljet.

Een derde mogelijkheid is om om beroep te doen op een expert die staat op de lijst van erkende schatters van Vlabel (Vlaamse Belastingdienst) met als groot voordeel dat Vlabel deze schatting aanvaardt mits de expert de opgelegde regels heeft gerespecteerd. Deze regels zijn :  het schattingsverslag moet gemotiveerd zijn en moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen waaronder in het kort : een beschrijving van het onroerend goed, een duidelijke omschrijving van de positieve en negatieve punten, een  beschrijving van de vergelijkingspunten en een gemotiveerd besluit ( zie kwaliteitseisen verslag) . Dit schattingsverslag moet gevoegd worden bij de aangifte binnen de  4 maanden na het overlijden.

Hebt u een schattingsverslag nodig van een erkend expert schatter, dat voldoet aan het kwaliteitscharter van Vlabel, neem dan contact met ons op :

Piet Keereman:       Vlabel  identificatienummer : 005194914923
Tobias Keereman : Vlabel  identificatienummer : 005195043649