0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Vlabel

Erkend schatter Vlabel en successieaangifte

Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men dit aangeven in de nalatenschap. U kan zelf een bedrag aangeven voor dit onroerend goed. Indien de Belastingdienst  niet akkoord is met het bedrag vermeld in de aangifte kan zij hierop bijkomende rechten vragen. Zij heeft hiervoor 2 jaar tijd.

Een tweede mogelijkheid is dat u een schatting aanvraagt bij de belastingdienst. De schatters van de belastingdienst zullen aan de hand van een schattingstool de waarde bepalen en komen al dan niet ter plaatse. Deze schatting is bindend voor de belastingdienst. Bent u niet akkoord, dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen na ontvangst van het aanslagbiljet.

Een derde mogelijkheid is om om beroep te doen op een schatter die erkend is door Vlabel (Vlaamse Belastingdienst) met als groot voordeel dat Vlabel deze schatting aanvaardt mits de schatter de opgelegde regels heeft gerespecteerd.

Deze regels zijn dat et schattingsverslag gemotiveerd moet zijn en moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen waaronder in het kort : een beschrijving van het onroerend goed, een duidelijke omschrijving van de positieve en negatieve punten, een  beschrijving van de vergelijkingspunten en een gemotiveerd besluit ( zie kwaliteitseisen verslag) . Dit schattingsverslag moet gevoegd worden bij de aangifte 4 maanden na het overlijden.

Hebt u een verslag nodig dat voldoet aan het kwaliteitscharter van Vlabel neem dan contact met ons op.

Piet Keereman:       Vlabel  identificatienummer : 005194914923
Tobias Keereman : Vlabel  identificatienummer : 005195043649

Logo Vlabel