0475 72 46 68: West- en Oost-Vlaanderen | 0477 24 99 57: Antwerpen - Limburg - Vl.Brabant

Onafhankelijke schatter

PLAATSBESCHRIJVING BIJ WERKEN OF BIJ HUUR

Waarde versus prijs

De waarde van een huis en de prijs van een huis zijn 2 verschillende gegevens.

 

Waarde

De waarde is ofwel de totale gebruikswaarde voor de huidige eigenaar ofwel de koopkracht die door het betrokken eigendom kan gegeneerd worden. Waarde is wat het eigendom op kan brengen nu of in de toekomst.

Prijs

De prijs is het bedrag in gangbare munt betaald, gevraagd of geboden om een verkoop tot stand te brengen. Prijs drukt een individuele raming van de waarde uit. De prijs kan dus hoger of lager zijn dan de waarde. De prijs wordt de waarde wanneer hij correct gemotiveerd is.

Waarde wordt gecreëerd in de geest van mensen. Die wordt door een veelheid van gegevens en indrukken beïnvloed.

Een simpel voorbeeld.

Een wijnglas uit kristal gemaakt door St-Lambert en een wijnglas van Ikea. Welke waarde zult u aan deze glazen geven? Stel dat u ze moet kopen, zult u dan dezelfde prijs betalen als de waarde die u eraan geeft of als de waarde die ze werkelijk hebben? Misschien vindt u het glas van St-Lambert niet mooi, waardoor u er minder voor zou betalen als wat het waard is. Misschien ziet u het glas van Ikea wel graag, waardoor u er meer voor zou betalen dan wat het waard is.

We bemerken hierdoor dat waarde veel betekenissen heeft. Zo is er de economische waarde, de geschatte waarde, de boekwaarde, de ruilwaarde, de restwaarde, de gelegenheidswaarde, de vervangingswaarde, enz…

Wat een beëdigd expert-schatter doet, is de objectieve, intrinsieke waarde van een huis bepalen.

Optimized with PageSpeed Ninja