0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Successierechten tarieven

Belasting op successierechten in het Vlaamse Gewest

Echtgenoot, samenwonende erfgenaam of erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder of grootouder)

van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
0,01 tot 50.000 € 3%
50.000,01 tot 250.000 € 9% 1.500 €
Boven 250.000 € 27 % 19.500 €

Broer of zus

van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
0,01 tot 35.000 € 25 %
35.000,01 tot 75.000 € 30 % 8.750 €
Boven 75.000 € 55 % 19.250 €

Andere

van tot Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
0,01 tot 35.000 € 25 %
35.000,01 tot 75.000 € 45 % 8.750 €
Boven 75.000 € 55 % 24.500 €

Deze tarieven worden toegepast op het netto-aandeel in de onroerende en de roerende goederen.

Meer details en inlichtingen :  https://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting

Indien er zich onroerende goederen bevinden in de nalatenschap, dan kunt u beroep doen op Expertschatter. Zie ook : https://www.expertschatter.be/schatter-expert-vlabel-successie-nalatenschap-aangifte