0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Schenking van Onroerend Goed in Vlaanderen

Schenking van onroerend goed is een veelvoorkomende manier om eigendom over te dragen in Vlaanderen. Deze handeling is onderworpen aan specifieke regels en belastingen, bekend als schenkingsrechten. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van schenkingen van onroerend goed in Vlaanderen behandelen, inclusief de wettelijke vereisten en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Wat is een Schenking van Onroerend Goed?

Een schenking van onroerend goed is een juridische handeling waarbij een persoon, de schenker genaamd, vrijwillig eigendom overdraagt van een stuk onroerend goed (bijv. een huis, appartement, grond) aan een andere persoon, zonder dat daarvoor een tegenprestatie wordt verwacht. Dit kan onderdeel zijn van een erfenisplanning, een manier om erfbelasting te vermijden of gewoon een gebaar van genegenheid of hulp aan een familielid of vriend.

Wettelijke Vereisten voor een Schenking van Onroerend Goed

In Vlaanderen zijn er enkele wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan bij het uitvoeren van een schenking van onroerend goed:

  1. Notariële Akte: Een schenking van onroerend goed moet altijd worden vastgelegd in een notariële akte. Dit betekent dat u een notaris moet raadplegen om de schenking op de juiste wijze te formaliseren. De notaris zal de akte opstellen, alle partijen informeren over hun rechten en verplichtingen, en de akte registreren.
  2. Gerechtigde Leeftijd: De schenker moet de wettelijk vereiste leeftijd hebben om een schenking te kunnen doen. In Vlaanderen is de minimumleeftijd voor schenkingen zonder voorbehoud van vruchtgebruik 18 jaar.
  3. Toestemming van Echtgenoot: Als de schenker gehuwd is, is de toestemming van de echtgenoot/echtgenote vereist voor schenkingen van gemeenschappelijke goederen.
  4. Inschrijving in het Register: De notaris zal de akte inschrijven in het hypotheekkantoor, waardoor de schenking openbaar wordt gemaakt.

Schenkingsrechten in Vlaanderen

Schenkingsrechten zijn belastingen die moeten worden betaald bij het uitvoeren van een schenking van onroerend goed in Vlaanderen. Deze belastingen variëren afhankelijk van de waarde van het geschonken goed en de relatie tussen de schenker en de begiftigde. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot schenkingsrechten:

  • Tarieven: De tarieven van schenkingsrechten variëren, maar ze zijn doorgaans progressief en lopen op naarmate de waarde van het geschonken onroerend goed stijgt.
  • Vrijstellingen: In sommige gevallen zijn er vrijstellingen van schenkingsrechten van toepassing. Bijvoorbeeld, schenkingen tussen echtgenoten of schenkingen voor de financiering van een eigen woning kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.
  • Verlaagde Tarieven voor Familieleden: Schenkingen aan directe familieleden (kinderen, kleinkinderen, ouders) kunnen in aanmerking komen voor verlaagde tarieven.
  • Schenkingen met Voorbehoud van Vruchtgebruik: Als de schenker het vruchtgebruik behoudt over het geschonken onroerend goed, zijn er specifieke regels en tarieven van toepassing.

Het is belangrijk om de exacte tarieven en voorwaarden te bespreken met een notaris of een fiscaal expert voordat u een schenking van onroerend goed uitvoert, aangezien deze kunnen veranderen op basis van de wetgeving en uw specifieke situatie. Laat de waarde van een onroerend goed bepalen door Expertschatter.  

Conclusie

Schenking van onroerend goed in Vlaanderen is een juridische procedure die aan strikte regels en belastingen is onderworpen. Het raadplegen van een notaris, een fiscaal expert en eventueel een schatter is essentieel om ervoor te zorgen dat de schenking correct wordt uitgevoerd en dat alle schenkingsrechten worden betaald volgens de geldende wetgeving. Het kan ook verstandig zijn om rekening te houden met de langetermijngevolgen van een schenking voor zowel de schenker als de begiftigde.

Uw onroerend goed schatten?