0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijvingen voor aanvang van werken of huur
in gans Vlaanderen (Geen verplaatsingskosten)

Plaatsbeschrijving voor aanvang van werken

Wanneer er naast u gebouwd of gerenoveerd wordt en u vreest dat u schade kan ondervinden aan uw woning, dan hebt u er alle belang bij om een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken te laten opmaken of te vragen dat hij zal opgemaakt worden door de aanpalende bouwheer. Om schadeclaims te vermijden zal een bouwpromotor van een nieuw op te trekken appartementsgebouw zelf een expert aanstellen om een plaatsbeschrijving voor aanvangwerken op te stellen.

Hoe gaat alles in zijn werk? De expert-schatter maakt met u een afspraak en komt langs om een gedetailleerde staat van bevinding (plaatsbeschrijving) op te maken van het huis en om alle schade (vocht, barstjes, verzakkingen, enz…) te beschrijven in een rapport. Daarnaast worden er foto’s genomen die toegevoegd worden aanhet verslag.   Op het einde van de werken of na de afbraakwerken kan er aan de hand van dit rapport gecontroleerd worden indien er bijkomende schade ontstaan is.

Dit rapport moet tegenstelbaar of tegensprekelijk zijn, wat met zich meebrengt dat alle partijen de plaatsbeschrijving moeten ondertekenen, al dan niet aangevuld met hun opmerkingen.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten :
Plaatsbeschrijving in Brugge : Half-open bebouwing Plaatsbeschrijving in Antwerpen : Naastgelegen huis
Plaatsbeschrijving in Kortrijk : Rijwoning Plaatsbeschrijving in Leuven : 10 appartementen
Plaatsbeschrijving in Knokke : 8 appartementen Plaatsbeschrijving in Hasselt : winkel en 3 app.
Plaatsbeschrijving in Gent : Appartementsgebouw Plaatsbeschrijving in Gentbrugge : 2 rijwoningen
Plaatsbeschrijving in Knokke : 3 appartementen + gvl Plaatsbeschrijving in Oostende : 4 appartementen

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur

Sinds 18 mei 2007 is het verplicht om een tegensprekelijke, omstandige plaatsbeschrijving op te maken bij de aanvang van de huur (art. 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek). De bedoeling van deze plaatsbeschrijving is om de toestand van de woning of appartement op het einde van het huurcontract te kunnen vergelijken met de toestand aan het begin van de huurperiode. Wordt er geen plaatsbeschrijving opgemaakt, dan wordt er verondersteld dat de huurder het goed ontvangen heeft op dezelfde manier waarop het zich bevindt op het einde van het huurcontract.

Het opmaken van een plaatsbeschrijving moet gebeuren binnen de 14 dagen na aanvang van een huurcontract van minder dan één jaar en binnen de 30 dagen bij een huurcontract van meer dan één jaar. Het verslag van de plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk zijn. Dat wil zeggen dat zowel de verhuurder als de huurder het verslag moeten ondertekenen voor akkoord. In de praktijk krijgen beide partijen de kans om 14 dagen na het opsturen van het verslag hun opmerkingen aan de expert over te maken. Tegen het einde van het huurcontract  (na verwijdering van de meubels en voor het einde van het huurcontract) wordt er opnieuw een verslag of plaatsbeschrijving  gemaakt en wordt de eventuele huurschade door de expert geraamd. Doordat  de verslagen opgemaakt werden  door een beëdigd expert, kunnen deze verslagen ,indien nodig, gebruikt worden voor de rechtbank.

De kosten voor de plaatsbeschrijving worden gedeeld door de huurder en de verhuurder. Na betaling wordt het verslag naar beide partijen opgestuurd.

De plaatsbeschrijving moet vervolgens samen met het huurcontract geregistreerd worden. Het huurcontract moet binnen de 2 maanden na afsluitdatum geregistreerd worden. Indien het huurcontract reeds geregistreerd is en de plaatsbeschrijving niet, dan kan de plaatsbeschrijving achteraf alsnog geregistreerd worden. Dit is kosteloos en moet met samen met het geregistreerd huurcontract in 2 exemplaren ter registratie voorgelegd worden. Deze registratie kan gebeuren met de post, per email, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor, waar het verhuurder goed gelegen is. De gemakkelijkste manier is via het internet. Klik hiervoor op : Registratie  (Meer inlichtingen : een huurcontract laten registreren)

Indien u problemen wenst te vermijden, laat dan een plaatsbeschrijving opmaken. Expertschatter is tot uw dienst voor alle plaatsbeschrijvingen in Vlaanderen

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten :
Plaatsbeschrijving in Roeselare : Villa Plaatsbeschrijving in Antwerpen : Woning 3 slpks
Plaatsbeschrijving in Gent : Half-open woning Plaatsbeschrijving in Turnhout : Appartement 2 slpks
Plaatsbeschrijving in Knokke : Huis  3 slpks Plaatsbeschrijving in Mechelen : Villa 4 slpk.
Plaatsbeschrijving in Hasselt : Appartement 3 slpks Plaatsbeschrijving in Aalst : Winkel
Plaatsbeschrijving in Leuven : Woning 2 slpks met tuin Plaatsbeschrijving in Brugge : appartement 2 slpk

Klik hier voor meer referenties