buy nexium in bulk pfizer coupon for over the counter nexium 24hr coupons+for+over-the-counter+nexium nexium price australia what dosage is nexium over the counter lowest price for nexium 40 mg canada nexium 40 mg otc purchase nexium online nexium over the counter 42 count nexium 40mg ca[su;e prices nexium price in rite aid store nexium over the counter in germany? nexium otc where to buy what does nexium 40 mg cost at cvs nexium 24hr cost esomeprazole 40 mg delayed release oral capsule [nexium] cost with no insurance nexium 24hr acid reducer 42 ct. lowest price over the counter equivalent to nexium otc generic for nexium nexium 24 hour prices nexium fred meyer price in pi can i buy nexium at a pharmency nexium 40 mg over the counter price mobthly cost of nexium in canada nexium 24 price buy nexium las vegas dollar general nexium price where can i buy nexium 40 mg buy nexium 40 mg online best pharmacy price nexium price of nexium 24 hour walmart nexium otc nexium 40 mg for sale otc nexium vs otc prilosec what is the cost of nexium 40mg without insurance nexium 40mg retail price nexium otc winn dixie have no health insurance need help with buying nexium 40mg cost of nexium otc at walgreen dollar general nexium 42ct price nexium prescription cost nexium otc lowest price nexium otc coupons where can i buy brand name nexium nexium over the counter printable coupons where to buy otc nexium prescription costs for nexium nexium available over the counter order nexium otc nexium vs prescription nexium canada drugd nexium nexium granules cost generic nexium cost online coupon nexium 24hr nexium turkey price nexium cost at walmart coupon for nexium over the counter is nexium over the counter same as prescription nexium philippines price where to buy nexium tablets nexium generic cost nexium cost per month nation comparison otc nexium 40 mg is nexium sold over the counter walmart 24 nexium cost side effects of nexium otc silverscript low cost nexium nexium price increase best price nexium otc are nexium packets otc nexium otc medication interactions cost of nexium thru va pharmacy nexium in canada buy generic nexium online nexium newark price
0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Hoe de grondwaarde van een appartement berekenen?

Het bepalen van de grondprijs van een bestaand appartement is niet evident. Waarom niet?

We vertrekken van een simpel voorbeeld. Een bouwpromotor koopt een stuk grond aan van 500.000 € en bouwt hierop 5 gelijke appartementen van 80 m².  Ieder appartement heeft bijgevolg 1/5de van de aandelen in de grond of 200 duizendsten. Maw de grondprijs van ieder appartement is 500.000 € x 200/1000 = 100.000 €. De kostprijs van de bouw van ieder appartement bedraagt 95.000 €. De promotor beoogt een winst van 20 %, dus verkoopt hij ieder appartement aan : (grond 100.000 € + bouw 95.000 €) x1,20 = 234.000 €

5 jaar later koopt u dit appartement van 80 m² van de eerste eigenaar voor 290.000 €. Nergens is de initiële grondwaarde terug te vinden en u wilt die berekenen.

U hebt berekend of geschat  dat de bouwprijs van een appartement van 80 m² ondertussen 105.000 € kost. Dus zou men kunnen stellen dat de grondprijs : 290.000 € – 105.000 € = 185.000 € bedraagt. De waarde van de grond is dan in 5 jaar tijd met 85 % gestegen. Waarom ? Omdat de winst van de promotor in deze prijsstijging zit.

Een ander manier  is : 290.000 € – 20 % (de geschatte winst van de promotor) = 232.000 €. Daarvan trekken we de kostprijs van het appartement af : 232.000 -105.000 € =  de grondprijs  nl. 127.000 € . Een stijging van 27 % in 5 jaar tijd, lijkt me realistischer. Als we er vanuit gaan dat de grondprijs na 5 jaar 127.000 euro geworden is, dan is de waarde van het appartement 290.000 € – 127.000 € = 163.000 € of een prijsstijging van 71 % in 5 jaar tijd tov van de bouwprijs 5 jaar ervoor. Waarom? Terug omdat de winst van de promotor in deze prijsstijging zit.

Mijn inziens is de grondwaarde van een appartement niet te juist te berekenen.  Wanneer er toch een methode moet gebruikt worden, is de eerste methode de meest juiste, omdat men zou kunnen stellen dat indien  het ganse gebouw afbrandt (100 % total loss), het gebouw zou kunnen herbouwd worden voor 5 x 105.000 €  en dus is de waarde van de grond 5 x 185.000 €.

In een formule komt de grondwaarde bij een nieuwbouwappartement hierop neer :

Nieuwbouwwaarde app.
– bouwkost app.
– bouwkost aandeel gemene delen
– winst
_______________
Grondwaarde  

Minder accurate formule voor een ouder appartement:

Waarde appartement
– bouwkost (verminderd met slijtage)
_______________
Grondwaarde 

buy nexium in bulk pfizer coupon for over the counter nexium 24hr coupons+for+over-the-counter+nexium nexium price australia what dosage is nexium over the counter lowest price for nexium 40 mg canada nexium 40 mg otc purchase nexium online nexium over the counter 42 count nexium 40mg ca[su;e prices nexium price in rite aid store nexium over the counter in germany? nexium otc where to buy what does nexium 40 mg cost at cvs nexium 24hr cost esomeprazole 40 mg delayed release oral capsule [nexium] cost with no insurance nexium 24hr acid reducer 42 ct. lowest price over the counter equivalent to nexium otc generic for nexium nexium 24 hour prices nexium fred meyer price in pi can i buy nexium at a pharmency nexium 40 mg over the counter price mobthly cost of nexium in canada nexium 24 price buy nexium las vegas dollar general nexium price where can i buy nexium 40 mg buy nexium 40 mg online best pharmacy price nexium price of nexium 24 hour walmart nexium otc nexium 40 mg for sale otc nexium vs otc prilosec what is the cost of nexium 40mg without insurance nexium 40mg retail price nexium otc winn dixie have no health insurance need help with buying nexium 40mg cost of nexium otc at walgreen dollar general nexium 42ct price nexium prescription cost nexium otc lowest price nexium otc coupons where can i buy brand name nexium nexium over the counter printable coupons where to buy otc nexium prescription costs for nexium nexium available over the counter order nexium otc nexium vs prescription nexium canada drugd nexium nexium granules cost generic nexium cost online coupon nexium 24hr nexium turkey price nexium cost at walmart coupon for nexium over the counter is nexium over the counter same as prescription nexium philippines price where to buy nexium tablets nexium generic cost nexium cost per month nation comparison otc nexium 40 mg is nexium sold over the counter walmart 24 nexium cost side effects of nexium otc silverscript low cost nexium nexium price increase best price nexium otc are nexium packets otc nexium otc medication interactions cost of nexium thru va pharmacy nexium in canada buy generic nexium online nexium newark price