0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid bij verhuring

Onlangs kreeg ik de opdracht om  de huurwaarde bepalen van een villa. Na rondgang kwam ik tot de conclusie dat deze woning niet verhuurbaar was, omdat de villa niet voldeed aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Op 8 juli 1997 verscheen een koninklijk besluit hieromtrent. Deze wet is bedoeld voor alle woningen (of delen ervan) die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats van de huurder (dus geen vakantiewoning). Daarin staat o.a.

  • dat de oppervlakte van de woning voldoende ruim moet kunnen zijn om er te koken, te slapen en te wonen.
  • de fundering, de vloeren en het schrijnwerk in orde moeten zijn (geen stabiliteitsproblemen, scheuren, breuken, zwammen of parasieten)
  • er geen vochtinfiltratie via de vloer, muren of dak aanwezig mag zijn die de gezondheid in het gedrang kan brengen.
  • minstens in de helft van de woonvertrekken die gebruikt worden als woonkamer of slaapkamer moet er een natuurlijke lichtbron zijn.
  • in de sanitaire ruimtes zonder raam  er een verluchtingskoker moet zijn.
  • dat er  in de woning drinkbaar water moet zijn alsook een gootsteen, een toilet, een goedgekeurde elektrische installatie, een veilige verwarmingsinstallatie, een veilige trap, enz…

Het volledige artikel kunt u vinden :

Koninklijk besluit van 8 juli 1997