0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Boetes bij tekortschatting

Wanneer u  een woning koopt voor een prijs die lager ligt dan de waarde die de fiscus schat, riskeert u een boete. Het verschil tussen de verkoopprijs en de geschatte prijs moet hoger zijn dan 1/8. De registratierechten zult u altijd moeten bijbetalen .

De boetes :

Als de tekortschatting …. boete
niet hoger is dan 1/4 van de aangegeven waarde : 1/20 van de bijkomende rechten
hoger is dan 1/4 en kleiner dan 1/2 : 1/10 van de bijkomende rechten
hoger is dan 1/2 : 1/6 van de bijkomende rechten
hoger is dan de aangegeven waarde : 1/4 van de bijkomende rechten

Voorbeeld :

U koopt een huis voor 200.000 € . De registratie schat de waarde van de woning echter op 245.000 €.

Geschatte waarde : 245.000 €
Aangegeven waarde : -200.000 €
Verschil : 45.000 €
Bijkomende registratierechten : 10 % 4.500 €
Boete (tussen 1/8 en 1/2) 450 €
Totaal bij te betalen 4.950 €