0475/724668 : West- en Oost-Vlaanderen
0477/249957 : Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant

Vlabel

Erkend schatter Vlabel

Bij een successie en in geval een onroerend goed in de erfenis zit, moet men dit aangeven in de nalatenschap. Vroeger, indien de Belastingdienst  niet akkoord was  met het bedrag vermeld in de aangifte kon zij hierop bijkomende rechten vragen. Vandaag bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op een schatter die erkend is door Vlabel met als groot voordeel dat Vlabel deze schatting aanvaardt mits de schatter de opgelegde regels heeft gerespecteerd.

Deze regels zijn dat et schattingsverslag gemotiveerd moet zijn en moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen waaronder in het kort : een beschrijving van het onroerend goed, een duidelijke omschrijving van de positieve en negatieve punten, een  beschrijving van de vergelijkingspunten en een gemotiveerd besluit ( zie kwaliteitseisen verslag) . Dit schattingsverslag moet gevoegd worden bij de aangifte 4 maanden na het overlijden.

Hebt u een verslag nodig dat voldoet aan het kwaliteitscharter van Vlabel neem dan contact met ons op.

Piet Keereman:       Vlabel  identificatienummer : 005194914923
Tobias Keereman : Vlabel  identificatienummer : 005195043649

Logo Vlabel